Wydrukuj tę stronę
wrzesień 07, 2011

Bruksela, Konferencja pt. „Ochrona płodu przed szkodliwym wpływem alkoholu” w Parlamencie Europejskim

ochrona_plodu_przed_szkodliwym_wplywem_alkoholuW dniu 7 września 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli miała miejsce konferencja organizowana przez Elżbietę Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem „EUROCARE". Konferencja dotyczyła ochrony nienarodzonych dzieci przed szkodliwym wpływem alkoholu w życiu prenatalnym jak i późniejszym. Patronat Honorowy nad konferencją objął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzy Buzek.


Konferencja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, przybyło ponad stu uczestników, z większości krajów Unii Europejskiej. Wśród prelegentów byli:

Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego,

Adam Fronczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP,

John Dalli Komisarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia i Polityki konsumenckiej.

• Martha Krijgsheld – Prezes „FAS Foundation of the Netherland",

• Małgorzata Klecka – terapeuta dzieci ze schorzeniem FASD i ich rodzin,

• Dr Lars Moller – przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia w Europie,

• Maitre Benoit Titran – prawnik,

• Mariann Skar – Prezes „EUROCARE",

• Diane Blac – przedstawiciel „EUFSAD".

Prelegenci spojrzeli na temat konferencji z różnej perspektywy – medycznej, psychologicznej, prawniczej, a nawet osobistej. Po ich wypowiedziach odbyła się debata, podczas której uczestnicy zadawali pytania dotyczące kwestii nieporuszonych wcześniej, m.in. dlaczego największy odsetek Polek spożywających alkohol w trakcie ciąży to osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Poproszono również o ustosunkowanie się do propozycji skierowania tego problemu nie tylko do kobiet w ciąży, ale do ich całego środowiska.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że konferencja porusza bardzo ważny temat i konieczne jest prowadzenie dalszych takich rozmów i spotkań na szczeblu europejskim. Szef krakowskiego Instytutu Radiologii – prof. Andrzej Urbanik nie mógł wziąć udziału w wydarzeniu. Przygotował jednak na tą okazję krótki film, który pomógł uczestnikom unaocznić, jak bardzo szkodliwe dla rozwoju dziecka nienarodzonego może być spożycie przez ciężarną matkę nawet niewielkiej ilości alkoholu.

Na konferencji przemawiał także Podsekretarz Stanu w polskim Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak, który krótko opowiedział jak na szczeblu krajowym wyglądają działania prewencyjne przeciwko spożywaniu alkoholu kobiet w ciąży. Jego obecność wydaje się być tym cenniejsza, że konferencja miała miejsce podczas trwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

DO POBRANIA: Ochrona płodu przed szkodliwym wpływem alkoholu - program