Wydrukuj tę stronę
październik 01, 2018

Katowice, Elżbieta Łukacijewska o stanie prac nad Pakietem Mobilności I podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w ramach „Logistics Manager Meeting”.

W dniu 26 września 2018 r. (środa) w Katowicach Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego bezpośrednio zaangażowana w prace nad Pakietem Mobilności, wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w ramach „Logistics Manager Meeting” dotyczącej nielinearnych łańcuchów dostaw. Podczas swojego wystąpienia Poseł Łuakcijewska zaprezentowała najnowsze informacje dotyczące stanu zaawansowania prac na przepisami Pakietu Mobilności, prowadzonych negocjacjach i możliwych do realizacji scenariuszach.

 

Elżbieta Łukacijewska, członkini Komisji Transportu, będąca sprawozdawcą cieniem z ramienia Grupy EPL w Parlamencie Europejskim w raporcie dot. przepisów ustalenia warunków wykonywania zawodu przewoźnika oraz dostępu do rynku, w tym przede wszystkim kabotażu, już po raz kolejny wzięła udział w konferencji z udziałem przedstawicieli firm transportowych i logistycznych.

 

W swoim wystąpieniu Elżbieta Łukacijewska zaprezentowała dotychczasową historię prac nad Pakietem Mobilności i przedstawiła stan aktualny - przedstawiciele Komisji TRAN mają czas do listopada na przygotowanie nowych kompromisów. Ich kształt jest aktualnie negocjowany m.in. ze sprawozdawcami pozostałych raportów oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej. Jako osoba bezpośrednio zaangażowana w wypracowanie kompromisów dobrych dla polskich firm transportowych i kierowców Poseł Łukacijewska przedstawiła prognozy i harmonogram prac w najbliższym czasie.

 

Przedstawiciele branży wysłuchali również informacji poseł Łukacijewskiej na temat wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, co bez wątpienia będzie miało duże znaczenie w kontekście funkcjonowania sektora transportu. Polska branża transportowa i logistyczna zajmuje bowiem pierwsze miejsce w ilości pojazdów biorących udział w transporcie miedzy Zjednoczonym Królestwem a Europą (455 tys. pojazdów na ok. 2 mln).

 

Pakiet mobilności to ogłoszony przez Komisję Europejską w maju 2017 r. zestaw propozycji zmian legislacyjnych, w tym społecznych i rynkowych aspektów transportu drogowego, m.in.: 

  • regulacji czasu i organizacji pracy kierowców, odbioru odpoczynku oraz konieczności korzystania z inteligentnych tachografów (rozporządzenie 2006/561/EC i 2016/165/EC);
  • ustalenia warunków wykonywania zawodu przewoźnika oraz dostępu do rynku, w tym przede wszystkim kabotażu (rozporządzenia 1071/2009/EC i 1072/2009/EC);

·         ustanowienie lex specialis (regulacji szczegółowej) w zakresie delegowania pracowników w transporcie drogowym (2006/22/EC).