Wydrukuj tę stronę
czerwiec 12, 2012

Dębica, Zaproszenie do udziału w spotkaniu edukacyjnym pt. "Unia Europejska bliżej nas"

spotkanie_edukacyjne_debica_plakatW najbliższy piątek tj. 15 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy odbędzie się spotkanie edukacyjne pt. „Unia Europejska bliżej nas”.


Gościem specjalnym podczas tego wydarzenia będzie Poseł do Parlamentu Europejskiego - Elżbieta Łuakcijewska. Przedsięwzięcie to wspólnie organizują Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie działające pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Przewodniczący Rady Powiatu Platformy Obywatelskiej i Radny Miasta Dębica - Mariusz Szewczyk, a także Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Głównym celem spotkania będzie przybliżenie, zwłaszcza młodym mieszkańcom miasta Dębica oraz zachodniej części województwa podkarpackiego, możliwości i szans jakie stoją przed obywatelami Polski, a tym samym Unii Europejskiej. W ramach tego spotkania Pani Poseł przybliży działania na rzecz wsparcia ludzi młodych przez instytucje unijne, w tym zwłaszcza Parlament Europejski. Podczas spotkania wystąpi również Drektor rzeszowskiego Centrum Informacji Europejskiej - Dominik Łazarz, który nakreśli najważniejsze osiągnięcia Polski, głównie z perspektywy ludzi młodych, w związku z niedawną ósmą rocznicą wstąpienia do Unii Europejskiej. Na zakończenie spotkania dyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Rzeszowie - Mariusz Szewczyk przedstawi działania na rzecz wsparcia młodzieży, które są możliwe do realizacji poprzez Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, będący głównym źródłem poprawy kapitały społecznego w Polsce.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 15:00, wszystkich zainteresowanych organizatorzy serdecznie zapraszają!