Wydrukuj tę stronę
kwiecień 16, 2012

Przemyśl, "Lekcje Europejskie" w Starostwie Przemyskim

lekcje europejskie przemyslW dniu 16 kwietnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego przy współpracy z Punktem Informacyjnym "Europe Direct" przeprowadziła kolejny wykład z cyklu "Lekcje Europejskie - Parlament Europejski bez tajemnic".


W spotkaniu uczestniczyły delegacje wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu przemyskiego, w tym przede wszystkim członkowie szkolnych klubów europejskich oraz młodzież z klas maturalnych.

Wszyscy zgromadzeni, zostali na wstępie powitani przez Pana Jana Pączka, Starostę Przemyskiego oraz Panią Jadwigę Żmudę z Europe Direct Przemyśl. Ponadto, w spotkaniu udział wziął również Pan Marek Rząsa, Poseł na Sejm RP.

Pani Poseł
, swój wykład w głównej mierze poświęciła zasadom funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz szansom jakie stwarza młodym ludziom Unia Europejska. W dalszej części spotkania, przedstawicielki Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej z Rzeszowa: Pani Ewa Nowak - Koprowicz oraz Pani Kasia Stępak dokonały podsumowania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz przedstawiły zgromadzonej młodzież działania podejmowane w ramach programu Eurodesk.

Spotkanie zakończyła prezentacja działalności Punktu Informacyjnego "Europe Direct" w Przemyślu oraz zapowiedz konkursu organizowanego przez punkt, w którym nagrodą główną jest ufundowany przez Elżbietę Łukacijewską, wyjazd do Parlamentu Europejskiego dla 6 zwycięzców. Finał konkursu odbędzie się 9 maja, w Dzień Europy.

Lekcje Europejskie w Starostwie Przemyskim przy współpracy z Europe Direct Przemyśl (16.04.2012)

{myFlickr}feed=photoset,photoset_id=72157629468876562{/myFlickr}