Wydrukuj tę stronę
marzec 07, 2012

Warszawa, Debata pt. "Równa płaca za równą pracę"

rowna_placa_za_rowna_prace_zdjecieW dniu 7 marca 2012 r., w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyła się debata pt. „Równa płaca za równą pracę". Jednym z prelegentów wydarzenia była Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Debatę zorganizowali Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".


W dyskusji o dyskryminacji kobiet na rynku pracy, wzięli udział również inni Posłowie do Parlamentu Europejskiego - Pani Joanna Skrzydlewska i Pan Bogusław Liberadzki oraz Pełnomocnik Rządu RP ds. Równego Traktowania - Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Spotkanie otworzyli Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce - Pan Jacek Safuta oraz przedstawiciel PKKP "Lewiatan". Debatę moderował dziennikarz i publicysta - Pan Jacek Żakowski.

Najnowsze, styczniowe dane opublikowane przez Komisję Europejską wskazują, iż kobiety zarabiają średnio 17% mniej niż mężczyźni. Również według większości Europejczyków dyskryminacja kobiet na rynku pracy jest najważniejszym przejawem braku równouprawnienia.

Pomimo, iż zasada „równa płaca za równą pracę" została wpisana już do Traktatów Rzymskich w 1957 r., wciąż nie jest powszechnie przestrzegana. Jak podkreśla Komisja Europejska, różnice w zarobkach brutto za godzinę pracy kobiet i mężczyzn są nadal wysokie, chociaż zależą one od kraju oraz działu gospodarki. Polska obecnie znajduje się w czołówce rankingu, z zaledwie 2% różnicą pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn. Jednak, jak zwraca uwagę, Pełnomocnik Rządu RP ds. Równego Traktowania - Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, na otrzymane dane trzeba popatrzeć również przez pryzmat poszczególnych działów gospodarki i zajmowanych w nich stanowisk, gdzie te różnice sięgają nawet 40% (np. w budownictwie kobiety zarabiają średnio więcej niż mężczyźni, ale zajmują z reguły wyższe stanowiska - przeprowadzone badania ich nie uwzględniły).

Poza przedstawieniem wyników przeprowadzonych badań, debata była również okazją do dyskusji nad konkretnymi działaniami, jakie powinny zostać wdrożone, tak aby zniwelować istniejące różnice. W przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim głosowany będzie projekt rezolucji wzywający do wprowadzenia kwot, które sprawią, iż udział kobiet w ciałach zarządzających przedsiębiorstwami wzrośnie do 30% do roku 2015 i do 40% do roku 2020. Zwolennikiem tego pomysłu jest również Pani Poseł.

"Jako wójt, byłam jedyną kobietą na wysokim stanowisku w moim powiecie. Dzisiaj jest już lepiej, ale warto pamiętać o badaniach wskazujących, że firmy zarządzane przez kobiety łatwiej przeszły przez kryzys" - przekonywała Elżbieta Łukacijewska.

Instytucje Unii Europejskiej przypominają o zasadzie niedyskryminowania pracowników ze względu na płeć i zachęcają, aby przyjęte 55 lat temu przepisy w pełni wprowadzić w życie. Parlament Europejski jest jednym z adwokatów w tej sprawie.

Debata Równa płaca za równą pracę w Warszawie (7.03.2012)

{myFlickr}feed=photoset, photoset_id=72157629181387294{/myFlickr}