Wydrukuj tę stronę
luty 17, 2020

Sanok, Konferencja prasowa

 W poniedziałek 17 lutego br. w Sanoku odbyła się konferencja prasowa Elżbiety Łukacijewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego, z udziałem Marka Rząsy Posła na Sejm RP. Konferencja dotyczyła kontrowersyjnej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, w wyniku której 34 samorządy oraz podległe im jednostki utraciły łącznie blisko 80 mln złotych. Były to środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie samorządów i jednostek im podległych, np. szpitali, czy zakładów opieki, a także na inwestycje, wypłaty świadczeń pomocy społecznej i 500+, itp.

 

Poseł Łukacijewska szczególnie negatywnie oceniła brak stanowczej reakcji i jakiejkolwiek pomocy ze strony Rządu, a w szczególności - Premiera Morawieckiego, który pomimo wielu apeli, zarówno ze strony Posłów, jak i samych Samorządowców, nie zabrał głosu w tej sprawie.

 

Elżbieta Łukacijewska zwróciła również uwagę na fakt iż żaden z podkarpackich Posłów  Prawa i Sprawiedliwości nie broni samorządów i nie reaguje na zaistniałą sytuację. Sejmowe głosowanie, w którym posłowie PiS odrzucili poprawkę, która umożliwiłaby utworzenie rezerwy celowej w wysokości 85 milionów złotych, przeznaczonej na pokrycie strat poniesionych przez samorządy, Poseł Łukacijewska nazwała skandalem:

 

– 85 milionów złotych ma się nijak do dwóch miliardów, które PiS przeznaczył na hejt i pokazywanie kłamstwa, które nijak mają się do rzeczywistości – powiedziała, odnosząc się do przyznania, głosami PiS, mediom publicznym dotacji w wysokości dwóch miliardów złotych