Wydrukuj tę stronę
listopad 21, 2018

Godowa, Uroczystość poświęcenia i przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dnia 17 listopada 2018 r. (sobota) Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Zarządu KSRG OSP Godowa Dolna brała udział w uroczystości poświęcenia i przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki. Pani Poseł przekazała gratulacje i pozdrowienia dla całej strażackiej braci.