Wydrukuj tę stronę
październik 27, 2017

Jasionka, Spotkanie z przedstawicielami BorgWarner

W dniu 27 października 2017 r. Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska wzięła udział w spotkaniu z Panem Pawłem Tetelą, Dyrektorem BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o., Markiem Zabielskim Dyektorem Borgwarner Poland Sp. z o.o. oraz Wojciechem Chciukiem Dyrektorem Dywizji Morse Systems.

 

Spotkanie dotyczyło pakietu regulacji, które w przyszłym miesiącu zaprezentuje Komisja Europejska. Jednym z założeń owych regulacji będzie przyspieszenie tempa zmian w obszarze elektromobilności. Na europejskich drogach zachodzi obecnie cicha zmiana. Przewiduje się, że w najbliższym czasie w Europie dojdzie do gwałtownego wzrostu stopnia wykorzystania pojazdów elektrycznych. Zjawisko to może być pierwszym krokiem w procesie przechodzenia na bardziej ekologiczny system transportu drogowego, ale należy pamiętać, że korzystanie z pojazdów elektrycznych może stwarzać konieczność zaspokojenia zapotrzebowania na energię oraz przeprowadzenia inwestycji w odpowiednią infrastrukturę.

 

Od 2008 r. w całej Unii Europejskiej (UE) można zaobserwować gwałtowny wzrost liczby sprzedawanych pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami, przy czym w 2015 r. liczba sprzedanych pojazdów tego rodzaju wzrosła o 49% w porównaniu z poziomem z 2014 r. Pomimo obniżenia tempa wzrostu w 2016 r. oczekuje się, że tendencja zwyżkowa utrzyma się w dłuższej perspektywie. Na drogach nadal królują jednak samochody napędzane olejem napędowym i benzyną. Ogółem, w 2016 r. 49,4% wszystkich nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w UE było napędzanych olejem napędowym, a 47% – benzyną. Łącznie pojazdy zasilane akumulatorami na energię elektryczną i pojazdy hybrydowe typu plug-in nadal stanowią zaledwie ułamek całkowitej liczby sprzedawanych samochodów – łączny udział tych pojazdów w ogólnej liczbie nowych samochodów sprzedanych w UE wyniósł 1,1%. Na podstawie aktualnych danych rynkowych prognozuje się, że udział nowych pojazdów elektrycznych w rynku będzie kształtował się na poziomie 2–8% w latach 2020–2025.