Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Porady prawne i ERPO PDF Drukuj Email

PORADY PRAWNE:

porady_prawne
Informujemy, iż od dnia 1 marca 2016 r. sędzia Marian Wilk, w związku z problemami zdrowotnymi, zaprzestał świadczenia porad prawnych w biurze poselskim Elżbiety Łukacijewskiej. Osoby będące zainteresowane pomocą prawna są przekierowywane do innych punktów bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Rzeszowa. 
---

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH:

Informacja dla osób, chcących wnieść skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich:

europejski_rzecznik_praw_obywatelskichKto to jest?


Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest Pani Emily O'Reilly, była Rzecznik Praw Obywatelskich Irlandii. Została ona wybrana przez Parlament Europejski w lipcu 2013 r. Pierwszy Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich został wybrany przez Parlament w 1995 r..

Czym się zajmuje?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi złożone na niewłaściwe administrowanie w instytucjach i organach Unii Europejskie, takich jak mi.in. Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Europejska Agencja ds. Leków czy Europejski Fundusz ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy. Spod jurysdykcji Europejskiego Rzecznika wyjęte są jedynie Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Pierwszej Instancji oraz Sąd do spraw Służby Publicznej, wykonujących swoje funkcje sądowe.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich z reguły prowadzi postępowanie na podstawie skarg, może również wszcząć postępowanie z własnej inicjatywy.

Czym się nie zajmuje?


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może prowadzić postępowania w sprawie:

- skarg złożonych na krajowe, regionalne lub lokalne władze, nawet jeśli skargi te dotyczą spraw związanych z Unią Europejską. Dotyczy to między innymi urzędów centralnych, agencji państwowych i rad miejskich,
- działań krajowych sądów lub krajowych rzeczników praw obywatelskich. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest organem odwoławczym od decyzji podjętych przez te instytucje,
- skarg wniesionych przeciwko firmom lub osobom fizycznym.

Jakie skargi rozpatruje?


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada sprawy związane z niewłaściwym administrowaniem. Niewłaściwe administrowanie ma miejsce w przypadku, gdy instytucja nie działa zgodnie z prawem, nie respektuje zasad dobrej administracji lub działa z naruszeniem praw człowieka. Przykładem złego administrowania są:

- nieprawidłowości administracyjne,
- niesprawiedliwość,
- dyskryminacja,
- nadużycie władzy,
- brak odpowiedzi,
- nieudzielenie informacji,
- zbędna zwłoka.

Jakiego rezultatu skargi można się spodziewać?


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może po prostu poinformować zaskarżoną instytucję o wniesionej skardze, sugerując rozwiązanie problemu. Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana w trakcie postępowania w sposób zadowalający, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich będzie próbował, w miarę możliwości doprowadzić do polubownego rozstrzygnięcia sporu i naprawienia szkody wyrządzonej w wyniku nieprawidłowego administrowania oraz zadowolenia strony wnoszącej skargę. Jeśli polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zarekomendować sposób rozwiązania danego problemu. Jeżeli instytucja nie akceptuje jego zaleceń, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może sporządzić specjalny raport, poświęcony danej sprawie, który następnie zostaje skierowany do Parlamentu Europejskiego.

Kto i jak może składać skargi?


Każdy obywatel Unii Europejskiej lub każda osoba fizyczna i prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej może złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, pocztą zwykłą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Formularz skargi jest dostępny w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz na jego stronie internetowej TUTAJ.

Jeżeli skarga nie może być rozpatrzona?


Jeśli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może prowadzić postępowania w sprawie skargi, np. jeśli dotyczy ona administracji krajowej, regionalnej lub lokalnej lub jeśli skarga nie dotyczy niewłaściwego administrowania to będzie się starał pomóc w rozwiązaniu problemu. Bardzo często oznacza to przesłanie skargi do członka Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich lub poradę, aby skarżący zwrócił się do członka sieci. Sieć utworzoną w 1996 r. stanowią krajowi i regionalni rzecznicy praw obywatelskich państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów kandydujących do członkowstwa w Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii oraz komisji petycji w Unii Europejskiej.

Jak skontaktować się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich?


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR - 67001 Strasbourg Cedex
tel.: +33 (0)3 88 17 23 13
fax: +33 (0)3 88 17 90 62

Pełna, aktualna informacja dotycząca funkcjonowania urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna TUTAJ.

Kto jeszcze może pomóc?


Jeśli masz problemy z krajową, regionalną lub lokalną administracją, możesz skontaktować się z odpowiednim krajowym lub regionalnym rzecznikiem praw obywatelskich lub z komisją petycji. Dane kontaktowe tych instytucji są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Można je także uzyskać telefonicznie, w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu