Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Bruksela, Odpowiedź Komisji Europejskiej na interpelację Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie szkodliwego wpływu glifosatu na zdrowie ludzi i zwierząt PDF Drukuj Email

glifosatW dniu 16 marca 2016 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego złożyła pisemne zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie szkodliwego wpływu glifosatu na zdrowie ludzi i zwierząt. 

Z treścią interpelacji zadanej przez Elżbietę Łukacijewską, można zapoznać się TUTAJ, a poniżej prezentujemy odpowiedź, której w dniu 20 maja 2016 r. w imieniu Komisji Europejskiej udzielił komisarz Vytenis Andriukaitis.

"W ramach ostatnio przeprowadzonej oceny glifosatu, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, Niemcy, dokonało wnikliwej i przejrzystej oceny wszystkich dostępnych danych i informacji, która została następnie poddana wzajemnej ocenie przez inne państwa członkowskie i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Niemcy przeprowadziły również konsultacje społeczne dotyczące przedmiotowej oceny. Ponadto, w ramach wzajemnej oceny Niemcy dokonały również oceny monografii opublikowanej przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) a Komisja zażądała, aby EFSA uwzględniła tę monografię we wzajemnej ocenie, tak aby można było uwzględnić wszelkie istotne informacje we wnioskach z tej oceny. W ramach wzajemnej oceny przeprowadzono również w gronie ekspertów dyskusję na temat potencjalnej rakotwórczości i genotoksyczności glifosatu oraz uwzględniono dane epidemiologiczne.

We wnioskach z oceny stwierdzono, że jest mało prawdopodobne, aby glifosat stwarzał zagrożenie rakotwórcze u ludzi. We wniosku tym uwzględniono wszelkie dostępne dane (badania rejestracyjne i opublikowaną literaturę) i uzyskał on poparcie ekspertów z 27 na 28 państw członkowskich oraz EFSA. Obecnie glifosat nie jest zaklasyfikowany jako substancja rakotwórcza na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (przepisy UE dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin). Trwa natomiast przegląd dotyczący jego klasyfikacji zgodnie z tymi przepisami.

Komisja uważnie przeanalizowała ustalenia przedstawione we wnioskach EFSA i omówiła je z państwami członkowskimi, uwzględniając ramy prawne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009. Służby Komisji omawiają obecnie z państwami członkowskimi możliwość odnowienia zatwierdzenia glifosatu i jego ewentualnych warunków oraz ograniczeń". 

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu