Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Bruksela, Odpowiedź Komisji Europejskiej na interpelację Elżbiety Łukacijewskiej dotyczącej dalszego funkcjonowania ogólnoeuropejskiego numeru interwencyjnego w sprawach związanych z zaginięciem dzieci PDF Drukuj Email

dziecko logoW dniu 16 grudnia 2014 r., Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie dalszego funkcjonowania ogólnoeuropejskiego numeru interwencyjnego w sprawach związanych z zagnięciem dzieci.

Z treścią interpelacji zadanej przez Elżbietę Łukacijewską, można zapoznać się TUTAJ, a poniżej prezentujemy odpowiedź, którą w dniu 17 lutego 2015 r. w imieniu Komisji Europejskiej udzieliła Vera Jourova, komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równości płci:

"Na mocy dyrektywy o usłudze powszechnej (1) państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, by usługi z zakresu zgłaszania zaginięć dzieci były dostępne na ich terytorium pod numerem 116 000. Decyzja Komisji 2007/116/WE jedynie wzywa państwa członkowskie do zarezerwowania numeru 116 000 na potrzeby numeru interwencyjnego służącego do zgłaszania zaginięć dzieci (2).

Celem Komisji jest wsparcie zaginionych dzieci i ich rodziców, zatem Komisja zachęciła państwa członkowskie do utworzenia numeru interwencyjnego 116 000 (3) i przeznaczyła 7,5 mln EUR na ten cel (4), aby pomóc im w tych staraniach. Numer interwencyjny 116 000 funkcjonuje już w dwudziestu siedmiu państwach członkowskich, a Finlandia wkrótce wprowadzi go na swoim terytorium.

Zrównoważoność była jednym z kryteriów wyboru projektów. Komisja przypomina o odpowiedzialności państw członkowskich na mocy dyrektywy o usłudze powszechnej. Na poziomie UE Komisja finansuje obecnie projekt (5) mający na celu poprawę jakości usługi 116 000 w UE, zwracając uwagę na synergie z systemami ochrony dzieci w państwach członkowskich. Komisja bada również, czy może udostępnić ograniczone środki w 2015 r. w celu dalszego promowania zrównoważoności w zakresie numerów alarmowych".

(1) Artykuł 27a ust. 4 dyrektywy 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanej z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE. Ponadto motyw 43 dyrektywy 2009/136/WE przewiduje: „Mając na względzie szczególne aspekty związane ze zgłaszaniem przypadków zaginięcia dzieci oraz obecną ograniczoną dostępność takiej usługi, państwa członkowskie powinny nie tylko dokonać rezerwacji numeru, lecz także dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia faktycznej i niezwłocznej dostępności na swoich terytoriach, pod numerem »116 000«, usługi z zakresu zgłaszania przypadków zaginięcia dzieci. W tym celu państwa członkowskie powinny w stosownych przypadkach organizować między innymi procedury przetargowe służące zapraszaniu stron zainteresowanych świadczeniem tej usługi".

(2) Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0116&qid=1417627911304&from=PL. Zob. art. 5 ust. 2.

(3) Komunikat Komisji „116 000: Europejski numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci", COM(2010) 674 oraz „Agenda UE na rzecz praw dziecka", COM(2011) 60 final.

(4) W ramach programu DAPHNE.

(5) Koordynowany przez Europejską Federację na rzecz Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych Seksualnie, JUST/2013/DAP/AG/5527.

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu