Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Bruksela, Odpowiedź Komisji Europejskiej na ponowne pytanie Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie strategii makroregionalnej dla regionu Karpat PDF Drukuj Email

karpaty mapaW dniu 4 lipca 2013 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się w interpelacji skierowanej Komisji Europejskiej, pytając w niej o plany kolejnych badań dt. potencjalnych nowych strategii makroregionalnych UE oraz ujęcie w nich Karpat. Inną poruszoną kwestią był wpływ obecnego okresu przygotowywania programów w ramach kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych (red. - tj. nowego 7-letniego budżetu UE) na możliwość powstania nowych unijnych strategii makroregionalnych w latach 2014-2020.

Zdaniem Pani Poseł - Zgłaszana już wielokrotnie potrzeba oraz nasze długoletnie doświadczenie we współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Karpackiego (red. - Euroregion Karpacki istnieje od 1993 r.), sprawia, iż Karpaty zasługują na własną unijną strategię rozwoju.

Pełna treść interpelacji prezentuje się w sposób następujący:

"W dniu 1 lipca 2013 r. Komisja Europejska opublikowała pierwsze badanie dotyczące dwóch unijnych strategii makroregionalnych dla regionów Dunaju i Morza Bałtyckiego. Wynika z niego jasno, iż okazały się one dużym sukcesem, przyczyniając się do powstania wielu nowych projektów i sieci międzyregionalnych. Podkreślone zostało także znaczne udoskonalenie współpracy między państwami członkowskimi, a państwami sąsiedzkimi UE oraz lepsze wykorzystanie przez nie dostępnych zasobów. Biorąc pod uwagę zgłaszaną już wielokrotnie przez różne podmioty potrzebę utworzenia strategii makroregionalnej dla Karpat oraz fakt, iż region ten posiada już doświadczenie we współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Karpackiego, a utworzenie oddzielnej strategii stanowiłoby kolejny krok w jego rozwoju, zwracam się do Komisji Europejskiej z następującymi pytaniami:

- Czy Komisja zamierza przedstawić w najbliższym czasie badania dotyczące potencjalnych nowych strategii makroregionalnych UE? Czy wśród nich znajdzie się informacja dotycząca strategii dla regionu Karpat?

- Jakie działania Komisja planuje podjąć w celu ułatwienia powstawania nowych propozycji strategii makroregionalnych UE?

- Jak zdaniem Komisji obecny okres przygotowania programów w ramach kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych wpłynie na możliwość powstania nowych strategii makroregionalnych UE w latach 2014-2020?"

Poniżej prezentujemy odpowiedź, jakiej udzielił w dniu 7 sierpnia 2013 r. Komisarz UE ds. Rozwoju regionalnego - Johannes Hahn: 

"W najbliższej przyszłości Komisja nie planuje przeprowadzenia i opublikowania badań dotyczących potencjalnych nowych strategii makroregionalnych UE. Strategie makroregionalne opierają się na podejściu oddolnym i są inicjowane przez państwa członkowskie i regiony. Państwa członkowskie (za pośrednictwem Rady) zwracały się już wcześniej z wnioskami do Komisji o przygotowanie strategii UE dla następujących regionów: regionu Morza Bałtyckiego, regionu Dunaju oraz regionu adriatycko-jońskiego. Jako że te strategie uruchamiane są z inicjatywy państw członkowskich, Komisja nie jest w stanie przyspieszyć przedłożenia wniosków w sprawie nowych strategii makroregionalnych UE.

Obecnie Komisja jest upoważniona do przygotowania strategii UE dla regionu adriatycko-jońskiego (do końca 2014 r.). Pozostałe regiony UE wyraziły zainteresowanie takim podejściem. W przypadku tych regionów nie podjęto jednak decyzji o przygotowaniu nowej strategii UE. Komisja pragnie odesłać Szanowną Panią Poseł do sprawozdania dotyczącego wartości dodanej strategii makroregionalnych przyjętego przez Komisję w dniu 27 czerwca 2013 r., na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę. W sprawozdaniu tym określono warunki, jakie należy spełnić, aby nowe strategie przyniosły pożądane skutki. Oparto się w nim na doświadczeniach z realizacji strategii w regionie Morza Bałtyckiego i Dunaju."

 

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu