Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Strasburg, Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad zmianą Dyrektywy 2005/ 36/ WE dotyczącej uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych w krajach UE. PDF Drukuj Email

Plenary Session Week 41Parlament Europejski 9 października głosował nad zmianą unijnej dyrektywy dotyczącej uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych. Przegłosowana zmiana jest korzystna dla polskich pielęgniarek, które nabyły swe kwalifikacje przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Kluczowe poprawki w tej sprawie złożyła Małgorzata Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Korzystny dla pielęgniarek projekt zmiany dyrektywy 2005/36/WE przyjęła w styczniu br. komisja rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów Parlamentu Europejskiego. Trudności z uznawaniem kwalifikacji polskich pielęgniarek w UE wynikały z tego, że w świetle regulacji unijnych kwalifikacje pielęgniarki były uzależnione od wyższego, co najmniej licencjackiego wykształcenia. W traktacie akcesyjnym tej kwestii nie uregulowano. Bezskuteczna była też polska skarga do Trybunału Sprawiedliwości.

Nowe przepisy, które zostały przegłosowane w trakcie trwającej właśnie sesji plenarnej w Strasburgu, uwzględniają poprawki, dzięki którym kwalifikacje zawodowe wszystkich polskich pielęgniarek i położnych, włączając absolwentki liceów medycznych czy studium medycznego, od tej pory będą uznawane na takich samych zasadach jak wszystkich innych pielęgniarek w UE.

„Sukcesem zakończyły się polskie starania, które trwały jeszcze od 2005 roku. Udało przekonać się naszych europejskich kolegów do tego, że specjalne wymogi ustalone w przeszłości dla części polskich pielęgniarek, w obecnym systemie kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji nie znajdują już uzasadnienia. – komentuje Poseł Elżbieta Łukacijewska.

Obecnie ponad 70 procent czynnych zawodowo polskich pielęgniarek to właśnie absolwentki liceów medycznych czy studium medycznego. Uznawanie  kwalifikacji  zawodowych  zdobytych  w  innych  Państwach  Członkowskich jest istotnym narzędziem służącym wspieraniu mobilności obywateli UE, a tym  samym zwiększenia  dostępności  do  rynku  wspólnotowego. Jak podkreśla Poseł Łukacijewska - „Cele określone w strategii „Europa 2020” jasno komunikują podejmowanie wszelkich działań zmierzających do ułatwienia obywatelom UE korzystania ze swobody przemieszczania się czy podjęcia pracy w dowolnie wybranym państwie. Efektem zmian wprowadzonych w Dyrektywie 2005/ 36/ WE ma być właśnie większa mobilność w UE oraz ożywienie rynku pracy”.

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu