Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Bruskela, Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie przemysłowego wykorzystania metanolu i etanolu w Unii Europejskiej PDF Drukuj Email

metanol zdjecieW dniu 11 lipca 2013 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie przemysłowego wykorzystania metanolu i etanolu w Unii Europejskiej.

Pani Poseł zwróciła uwagę na fakt nielegalnego wykorzystania metanolu oraz skażonego alkoholu etylowego (używanych w przemyśle) do produkcji wyrobów alkoholowych.

Z treścią interpelacji zadanej przez Elżbietę Łukacijewską, można zapoznać się TUTAJ, a poniżej prezentujemy odpowiedź, którą w dniu 10 września 2013 r. w imieniu Komisji Europejskiej udzielił Komisarz UE ds. środowiska - Janez Potočnik.

"Komisja nie posiada danych na temat łącznej ilości metanolu produkowanego i wykorzystywanego do celów przemysłowych w UE. Jeżeli chodzi o kontrolę, wdrażanie prawa UE i przepisów krajowych należy do kompetencji państw członkowskich. Jednakże, m.in. po to, by ograniczyć możliwości nadużyć, Komisja i państwa członkowskie dokonały przeglądu istniejących metod skażania alkoholu używanych w produkcji alkoholu całkowicie skażonego, wyeliminowały wiele z nich i wprowadziły wspólną, „europejską” metodę skażania alkoholu do produkcji alkoholu całkowicie skażonego. Obecnie trwają prace dotyczące alkoholu częściowo skażonego.

Według wiedzy Komisji jedno z państw członkowskich zamierza przedłożyć dokumentację w sprawie ograniczeń dotyczących metanolu. Po zakończeniu prac nad tą dokumentacją zostanie ona skierowana do ECHA[1] i rozpocznie się procedura dotycząca ograniczenia[2]. Jeżeli procedura ta wykaże, że produkcja metanolu, jego wykorzystywanie lub wprowadzanie do obrotu stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla środowiska, oraz że należy zająć się problemem tego zagrożenia na poziomie UE, nastąpi odpowiednia zmiana załącznika XVII do REACH.

Skala przemysłowego wykorzystania alkoholu etylowego to ok. 7 mln hektolitrów czystego alkoholu rocznie (w załączeniu bardziej szczegółowe dane) Dane te nie obejmują jednak alkoholu etylowego przywożonego w postaci mieszanin.

W 2006 r. Komisja przyjęła strategię UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu[3]. Jednym z pięciu priorytetów tej strategii jest „informowanie, szkolenie i podnoszenie świadomości na temat wpływu szkodliwego i niebezpiecznego spożywania alkoholu, oraz odpowiedniej kultury spożywania alkoholu”. Aktualnie nie mamy jednak w planach publicznej kampanii informacyjnej na temat poruszony przez Panią Posłankę.

Poziom niezarejestrowanego spożycia alkoholu w UE wynosi obecnie ok. 13% całkowitego spożycia alkoholu.[4]"


[1] Europejska Agencja Chemikaliów

[2] Art. 69-73 REACH

[3] Komunikat z dnia 24 października 2006 r. - Strategia UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu (COM(2006) 625 final). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/com/2006/com2006_0625pl01.pdf

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu