Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Bruksela, Odpowiedź Komisji Europejskiej na interpelację Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie różnic w poziomie akcyzy pomiędzy Unią Europejską, a krajami Europy Wschodniej PDF Drukuj Email

komisja_europejskaW dniu 31 maja 2013 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie różnic w poziomie akcyzy pomiędzy Unią Europejską, a krajami Europy Wschodniej.
Pani Poseł zwróciła uwagę na fakt występowania znacznych różnic w poziomie minimalnych stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, pomiędzy państwami członkowskimi UE, a krajami Europy Wschodniej, co ostatecznie prowadzi do niekorzystnych zjawisk gospodarczych i społecznych. Zdaniem Elżbiety Łukacijewskiej wypracowanie wspólnych rozwiązań, razem ze wschodnimi sąsiadami UE, mogłoby przyczynić się do do likwidacji lub przynajmniej zmniejszenia przemytu, znacznego udrożnienia granic oraz ożywienia współpracy gospodarczej i turystycznej pomiędzy wszystkimi partnerami.

Z treścią interpelacji zadanej przez Elżbietę Łukacijewską, można zapoznać się TUTAJ, a poniżej prezentujemy odpowiedź, którą w dniu 23 lipca 2013 r., imieniu Komisji Europejskiej, udzielił Komisarz UE ds. Podatków i unii celnej, audytu, statystyk oraz zwalczania nadużyć finansowych - Algirdas Šemeta:

"Komisja Europejska, w odniesieniu do stawek podatku akcyzowego pomiędzy państwami członkowskimi UE i sąsiadującymi z nimi krajami Europy Wschodniej, nie może podejmować żadnych bezpośrednich działań mających na celu harmonizację tych stawek, bowiem uzgodnienie ich wysokości stanowi suwerenne prawo każdego kraju. Jednakże Komisja Europejska, podobnie jak wszystkie państwa członkowskie, jest stroną ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o ograniczeniu użycia tytoniu. W kontekście tej Konwencji, UE i jej państwa członkowskie opowiadają się za dalszym zbliżaniem stawek podatku akcyzowego na poziomie regionalnym, w szczególności między krajami sąsiadującymi. Dodatkowo, stopniowa harmonizacja struktury i stawek podatku akcyzowego – z uwzględnieniem specyfiki każdego z państw członkowskich, jak również kontekstu regionalnego – jest przedmiotem zawartych lub będących na etapie negocjacji umów stowarzyszeniowych z Ukrainą, Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją i Mołdawią.


Komisja Europejska wspiera służby celne państw członkowskich w aktywnym udziale w trwających obecnie negocjacjach w ramach Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 dotyczących finansowania środków przeznaczonych na politykę spójności oraz Europejskie Instrumenty Sąsiedztwa i Partnerstwa w celu pozyskania funduszy na rzecz modernizacji infrastruktury celnej, wyposażenia (skanery), systemów informatycznych oraz rozwijania potencjału instytucjonalnego lub administracyjnego.

Przemytowi przez wschodnie granice poświęcono uwagę w strategii Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania nadużyć finansowych: w przyjętym w dniu 24 czerwca 2011 r. planie działania na rzecz zwalczania przemytu papierosów i alkoholu przez wschodnią granicę UE. W tym zakresie Komisja Europejska odsyła Szanowną Panią Poseł do swojej odpowiedzi na zapytanie E-1887/2012 Pani Beňová. Ponadto, w dniu 6 czerwca 2013 r. został opublikowany komunikat w sprawie intensyfikacji walki z przemytem papierosów i innymi formami nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi – kompleksowa strategia UE oraz plan działania."

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu