Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Bruksela, Odpowiedź Komisji Europejskiej na interpelację Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie wpływu pestycydów na populację pszczół PDF Drukuj Email

komisja_europejskaW dniu 7 lutego 2013 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie wpływu pestycydów na populację pszczół.

Zadane pytanie dotyczyło pestycydów z grupy neonikotynoidów. Ciekawość Pani Poseł wzbudził raport Europejskiej Agenci ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w którym zwrócono uwagę na ryzyko dla populacji pszczół wynikające ze stosowania aktywnych pestycydów.

Z treścią interpelacji zadanej przez Elżbietę Łukacijewską można zapoznać się TUTAJ, a poniżej prezentujemy odpowiedź, którą niedawno w imieniu Komisji Europejskiej, udzielił Komisarz UE ds. Zdrowia i polityki konsumenckiej - Tonio Borg:

"Komisja zwraca uwagę na swoje odpowiedzi E 000450/2013, E-011166/2011 i E-00077/2013.


Państwa członkowskie UE przeprowadzają urzędowe kontrole w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Obejmuje to produkcję, pakowanie, etykietowanie, składowanie, transport, marketing, formę użytkową, handel równoległy i stosowanie środków ochrony roślin. Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej przeprowadza audyty mające na celu zweryfikowanie systemów kontroli państw członkowskich UE i państw trzecich.


E-00934/2013:
Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku przewiduje wsparcie finansowe na ponowne zasiedlanie uli pszczelich w ramach programów pszczelarskich wprowadzonych przez państwa członkowskie UE. Środki ochrony środowiska w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich przyczyniają się do zachowania populacji pszczół. Ponadto dyrektywa siedliskowa ustanawia ramy prawne zapewniające ochronę najważniejszych siedlisk pszczół, tak aby mogły one korzystać z ochrony siedlisk przyrodniczych i zarządzania nimi w ramach sieci Natura 2000. Sporządzenie planu i ocena ekosystemów i ich usług, takich jak zapylanie, zapewni podstawy wiedzy dla celów uwzględnienia ekonomicznej wartości tych usług w systemach rachunkowości i sprawozdawczości na poziomie unijnym i krajowym do roku 2020.


E-001281/2013:
Komisja Europejska finansuje kilka projektów badawczych w celu oceny zdrowia pszczół w Europie i w innych częściach świata. Działanie COLOSS COST koordynuje krajowe badania naukowe w celu lepszego zrozumienia zdrowia pszczół miodnych oraz zapobiegania wymieraniu kolonii. W ramach projektu Bee Doc badane są skutki wzajemnego oddziaływania między różnymi czynnikami chorobotwórczymi i pestycydami dla zdrowia pszczół. Budżet UE na badania w zakresie zdrowia pszczół w ramach 7. programu ramowego wynosi około 15 mln EUR."

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu