Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Bruksela, Odpowiedź Komisji Europejskiej na interpelację Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie informacji na temat środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezorobocia wśród młodzieży PDF Drukuj Email

komisja_europejskaW dniu 17 grudnia 2012 r., Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, wraz z 16 innymi polskimi Posłami Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie informacji na temat środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży.

Zadane pytania dotyczyły działań podjętych przez Komisję Europejską w tej kwestii oraz, w szczególności nowej inicjatywy pn. "Szanse dla młodzieży".

Niepokój Posłów wzbudził brak szczegółowych informacji nt. dotychczasowego postępu prac tzw. "grup działania" utworzonych w styczniu 2012 r. oraz finansowanych i zatwierdzanych projektów. Ponadto zwrócono uwagę na brak przeprowadzenia analizy dobrych praktyk, określenia długoterminowej strategii działań oraz konsultacji z organizacjami młodzieżowymi. Odniesiono się także do przemówienia Przewodniczącego Komisji Europejskiej - J.M. Barroso, który w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej, mówił o systemie gwarancji i ram na rzecz zapewnienia jakości w odniesieniu do szkolenia zawodowego.

Z treścią pytania zadanego przez Elżbietę Łukacijewską, można zapoznać się TUTAJ, a poniżej prezentujemy odpowiedź, którą w imieniu Komisji Europejskiej, niedawno udzielił Komisarz UE ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego - László Andor:

"W dniu 5 grudnia 2012 r. przyjęto zapowiedziany przez przewodniczącego José M. Barroso pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży. Komisja Europejska przedstawiła w tym pakiecie swoją analizę, strategię i aktualne informacje dotyczące wdrażania inicjatywy „Szanse dla młodzieży", działań na poziomie UE oraz 28 kart dotyczących poszczególnych państw z informacjami na temat mobilizacji lub przeprogramowania unijnych funduszy, w szczególności ośmiu państw, na których skoncentrowano się w lutym 2012 r.


Około 16 mld EUR z unijnych środków przeznaczono na przyspieszoną realizację lub realokację za pomocą tej inicjatywy, z czego ma skorzystać co najmniej 780 tys. młodych ludzi i 55 tys. MŚP. Dane te dotyczą przeprogramowania już dokonanego; pewną niewielką liczbę wniosków o przeprogramowanie, które oczekują na decyzję Komisji, przedstawiły niedawno między innymi Hiszpania i Włochy.

Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym także z Europejskim Forum Młodzieży. Konsultacje na poziomie krajowym pozostawały w gestii państw członkowskich. W ramach usystematyzowanego dialogu młodych ludzi z decydentami w latach 2010-2011 odbyły się zakrojone na szeroką skalę konsultacje z młodymi ludźmi poświęcone kwestii zatrudnienia młodzieży, których wyniki uwzględniono w pracach Komisji Europejskiej w tej dziedzinie.

Parlament Europejski omówił proponowaną gwarancję dla młodzieży i w styczniu br. przyjął rezolucję popierającą ją. Rada Unii Europejskiej rozpoczęła negocjacje na temat gwarancji dla młodzieży, a przyjęcie zalecenia planowane jest na luty 2013 r.

Co się tyczy kwestii ram jakości dla staży, Komisja Europejska zbiera obecnie opinie partnerów społecznych zgodnie z art. 154 TFUE. Na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia można zapoznać się z odpowiedziami nadesłanymi w ramach otwartych konsultacji z kwietnia 2012 r."

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu