Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Bruksela, Interpelacja Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie informacji na temat środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezorobocia wśród młodzieży PDF Drukuj Email

komisja_europejskaW dniu 17 grudnia 2012 r., Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, wraz z 16 innymi polskimi Posłami Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie informacji na temat środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży.

Zadane pytania dotyczyły działań podjętych przez Komisję Europejską w tej kwestii oraz, w szczególności nowej inicjatywy pn. "Szanse dla młodzieży".

Niepokój Posłów wzbudził brak szczegółowych informacji nt. dotychczasowego postępu prac tzw. "grup działania" utworzonych w styczniu 2012 r. oraz finansowanych i zatwierdzanych projektów. Ponadto zwrócono uwagę na brak przeprowadzenia analizy dobrych praktyk, określenia długoterminowej strategii działań oraz konsultacji z organizacjami młodzieżowymi. Odniesiono się także do przemówienia Przewodniczącego Komisji Europejskiej - J.M. Barroso, który w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej, mówił o systemie gwarancji i ram na rzecz zapewnienia jakości w odniesieniu do szkolenia zawodowego.


Z treścią pytania zadanego przez Elżbietę Łukacijewską, można zapoznać się poniżej:


"Na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w dniu 30 stycznia 2012 r. Komisja Europejska utworzyła osiem „grup działania", które miały zostać wysłane do ośmiu państw członkowskich o najwyższej stopie bezrobocia osób młodych (Włochy, Hiszpania, Grecja, Słowacja, Litwa, Portugalia, Łotwa i Irlandia) i jednocześnie ogłosiła, że nierozdzielne do tej pory środki z funduszy UE w wysokości 82 mld EUR zostaną przeznaczone na wsparcie inicjatyw na rzecz walki z bezrobociem osób młodych. W dniu 23 maja 2012 r. Przewodniczący Barroso przedstawił pierwsze wyniki prac „grup działania". Z przyznanych funduszy UE około 7,3 mld EUR zostało przekazanych w ramach tej inicjatywy na przyspieszoną realizację lub realokację, z czego skorzystało co najmniej 460 000 młodych ludzi i 56 000 MŚP.


Czy Komisja Europejska może potwierdzić:


– czy dostępny jest zaktualizowany przegląd prac „grup działania" i konsultacji z pozostałymi siedmioma państwami o stopie bezrobocia osób młodych przekraczającej średnią UE (Bułgaria, Cypr, Francja, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja),


– czy dostępne są bardziej precyzyjne i bardziej aktualne informacje na temat finansowanych projektów i projektów będących w trakcie procedury zatwierdzania, w tym projektów, które mogłyby być związane z ewentualnymi zamianami w programach operacyjnych,


– czy przeprowadzono analizę dobrych praktyk i czy określono strategię długoterminowych działań na rzecz zatrudnienia młodych,


– czy przeprowadzono konsultacje z jakąkolwiek organizacją młodzieżową, jak postulowano w komunikacie Komisji Europejskiej proponującym inicjatywę "Szanse dla młodzieży" i w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szans dla młodzieży, a jeżeli tak, kiedy to miało miejsce, bo nie wydaje się, żeby takie działania zostały dotąd podjęte,


– jakie działania miał na myśli Przewodniczący Barroso, kiedy w swoim orędziu o stanie Unii mówił, między innymi, o wprowadzeniu pakietu na rzecz młodzieży w celu stworzenia systemu gwarancji dla młodzieży i ram na rzecz zapewniania jakości w odniesieniu do szkolenia zawodowego, i kiedy je zobaczymy,


– czy dostępne są wyniki konsultacji na temat ram na rzecz zapewniania jakości mających ułatwić szkolenie zawodowe,


– jak przebiega realizacja inicjatywy „Szanse dla młodzieży" i jakie działania zostały podjęte?"

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu