Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Bruksela, Odpowiedź Komisji Europejskiej na interpelację Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie przemysłu lotniczego w kontekście zmian rozporządzenia REACH PDF Drukuj Email

komisja_europejskaW dniu 15 listopada 2012 r. (opublikowano 30 listopada 2012 r.) Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie przemysłu lotniczego w kontekście zmian rozporządzenia REACH.

Zadane pytanie dotyczyło planowanych zmian w Załączniku XIV Rozporządzenia REACH dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów.

Niepokój Pani Poseł wzbudziło wpisanie do tego dokumentu tzw. chromianów, czyli soli kwasu chromowego, które wykorzystywane są przy produkcji części i służą ich ochronie przed korozją. Taka zmiana spowoduje, iż nie będą one mogły być w dalszym ciągu użytkowane, po określonym terminie, chyba, że zostanie udzielone zezwolenie. Jest to jednak procedura czasochłonna, co może wpłynąć na zachwianie ciągłości produkcji w przemyśle lotniczym UE (w tym także Dolinie Lotniczej na Podkarpaciu).

Z treścią pytania zadanego przez Elżbietę Łukacijewską można zapoznać się TUTAJ, a poniżej prezentujemy odpowiedź, którą w imieniu Komisji Europejskiej, niedawno udzielił Komisarz UE ds. Przemysłu i przedsiębiorczości - Antonio Tajani:

"W dniu 21 listopada 2012 r. Komitetowi ds. REACH przedłożono projekt zmiany załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 („rozporządzenie REACH"), zgodnie z art. 133 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia. W projekcie tym zaproponowano włączenie trichloroetylenu i siedmiu związków chromu (VI) do załącznika XIV.

Na podstawie art. 58 ust. 1 rozporządzenia REACH decyzja o włączeniu substancji do załącznika XIV zawiera, dla każdej substancji, datę ostateczną i ostateczny termin składania wniosków. W związku z tym wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek przed ostatecznym terminem, mogą kontynuować stosowanie substancji lub wprowadzanie jej do obrotu dla wnioskowanych zastosowań do czasu podjęcia decyzji w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia, a w przypadku przychylenia się do wniosku także po zapadnięciu decyzji, co pozwala utrzymać ciągłości produkcji.


Procedura przyjęcia projektu rozporządzenia zmieniającego załącznik XIV do rozporządzenia REACH jeszcze się nie zakończyła. Po wydaniu przez Komitet ds. REACH pozytywnej opinii w dniu 21 listopada projekt został przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 133 ust. 4 rozporządzenia REACH. Rozporządzenie Komisji zostanie przyjęte, jeżeli w ciągu trzymiesięcznego okresu kontroli Parlament Europejski ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec projektu.


W następstwie dyskusji w Komitecie ds. REACH projekt rozporządzenia przewiduje, że ostateczny termin składania wniosków w odniesieniu do siedmiu związków chromu (VI) wynosić będzie 35 miesięcy od daty jego wejścia w życie zamiast proponowanych pierwotnie 21 miesięcy. Taki przedłużony okres uznano za wystarczający do tego, by podmioty gospodarcze mogły przygotować wnioski, uwzględniając szczególną strukturę właściwych rynków oraz powiązanych łańcuchów dostaw."

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu