Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Bruksela, Interpelacja Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie wsparcia finansowego na modernizację lotniska w Krośnie PDF Drukuj Email

lotnisko_krosnoW dniu 14 listopada 2012 r. (opublikowano 30 listopada 2012 r.) Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie wsparcia finansowego na modernizację lotniska w Krośnie.

Zadane pytanie dotyczyło kwalifikowalności udzielenia wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na modernizację infrastruktury lotniskowej w Krośnie, w związku z wcześniejszą negatywną decyzją Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Z treścią pytania zadanego przez Panią Poseł można zapoznać się poniżej:

"Proces negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego rozpoczął się w dniu 6 marca 2007 r. od formalnego przekazania Komisji Europejskiej projektu RPO WP.

W projekcie Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przekazanym Komisji Europejskiej dnia 13 lipca 2007 r. (uwzględniającym uwagi Komisji Europejskiej oraz te omawiane podczas spotkania negocjacyjnego w dniu 25 maja 2007 r.) w opisie osi priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" oraz w osi priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna" wprowadzono zasugerowane przez Komisję Europejską zmiany. Ze względu na fakt, iż Komisja Europejska nie zgłosiła żadnych uwag do zapisów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 został zatwierdzony na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r.

W związku z tą decyzją miasto Krosno powzięło wszelkie kroki, aby zebrać całą dokumentację techniczną i wszystkie wymagane pozwolenia (w tym pozwolenie na budowę) mające na celu rozpoczęcie inwestycji i w związku z tym poniosło ogromne koszty przygotowań. Niemniej jednak w piśmie z dnia 30 sierpnia 2012 r. – REGIO H.1/MM D (2012) 1183024 – Komisja Europejska wydała negatywną opinię w zakresie możliwości dofinansowania projektu miasta Krosna.

Województwo Podkarpackie przedstawiło szczegółowe uzasadnienie celowości dofinansowania powyższego projektu, a planowana inwestycja spełniła wymóg zgodności z planami rozwoju lotnisk w Polsce przygotowanymi przez Ministerstwo Transportu i została włączona do planu generalnego dla lotnisk w Polsce. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, dlaczego Komisja odrzuciła wniosek o możliwość finansowania projektu „Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap"?

W dniu 1 października 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w którym zawarte były plany utworzenia Centrum Szkolenia Lotniczego w Krośnie. W związku z tym dlaczego w piśmie REGIO H.1/MM D (2012) 1183024 Komisja stwierdziła, iż z zasady nie powinno planować się wsparcia dla lotnisk w podregionach, np. dla celów turystycznych i szkoleniowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 w Polsce?

Proszę Komisję o przedstawienie szczegółowego uzasadnienia decyzji."

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu