Wydrukuj tę stronę

Bartłomiej Ślemp

"Staż w jednej z kluczowych instytucji zjednoczonej Europy, jakim jest Parlament Europejski, to z pewnością świetnie spędzony czas oraz możliwość poszerzania swoich horyzontów i umiejętności. Podczas 2 miesięcy spędzonych w biurze Pani Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej miałem okazję nie tylko obserwować pracę europarlamentarzysty w samym sercu Europy, ale też brać w niej czynny udział. To wspaniałe doświadczenie, rozwijające zarówno znajomość języków obcych, jak i własny światopogląd na wiele spraw dotyczących nas wszystkich – obywateli Unii Europejskiej. Możliwość uczestniczenia w pracach poszczególnych komisji, spotkaniach roboczych, oficjalnych konferencjach i obradach stwarza okazję do wymiany i konfrontacji poglądów z przedstawicielami innych państw członkowskich. Parlament Europejski to miejsce nieustannych dyskusji i wypracowywania rozwiązań, które mają przyczynić się do lepszego zarządzania wspólnymi dla wszystkich Europejczyków sprawami, jak np. energia, ochrona środowiska, transport czy zdrowie. To tutaj podejmowanych jest wiele decyzji, wpływających na kształt prawodawstwa krajowego.

 

Bardzo chciałbym podziękować Pani Europoseł za stworzenie mi możliwości wzięcia udziału w wielu fascynujących dyskusjach, zarówno tych ogólnoparlamentarnych, jak i tych przy zamkniętych drzwiach biura poselskiego, a także w szeregu innych czynności związanych z pracą w komisjach parlamentarnych, zespołach i prowadzeniem biura. Słowa uznania kieruję również do akredytowanych asystentów Pani Poseł Agnieszki i Artura, za towarzyszenie mi i nieocenioną pomoc od pierwszego do ostatniego dnia stażu, cenne wskazówki i uwagi, a przede wszystkim współpracę na bardzo wysokim, partnerskim poziomie przebiegającą w miłej atmosferze. Gorąco zachęcam do aplikowania na staże w biurze Pani Europoseł, jak i w innych instytucjach europejskich. To okazja do zdobycia wartościowego doświadczenia w różnych dziedzinach zainteresowań, poznania kultury belgijskiej i zwiedzenia m. in. jednej ze stolic Europy – Brukseli".