Wydrukuj tę stronę

Karolina Superson

"Na wstępie chciałabym bardzo podziękować za możliwość odbycia stażu w biurze Pani Poseł w Brukseli. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ponieważ wiem, jak wiele osób stara się o miejsce na takiej praktyce. Wybór mojej kandydatury był dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Swoją przygodę z europejską polityką rozpoczęłam we wrześniu. Dzięki otwartości asystentów Pani Poseł, od samego początku czułam się integralną częścią zespołu. W związku z tym, że Pani Poseł aktywnie udziela się w strukturach parlamentu, miałam okazję zaznajomienia się z metodami pracy oraz z zadaniami, jakimi zajmuje się w Komisjach. Staż z pewnością przybliżył mi funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, co stanowi dla mnie wartość dodaną, ponieważ nie każdy obywatel Wspólnoty ma taką możliwość. Blisko przez miesiąc przebywałam w miejscu, w którym zapadają ważne dla nas wszystkich decyzje.

 

Staż w biurze poselskim w Brukseli to nie tylko praca w Komisjach, w których działa poseł. Praktyka w Parlamencie Europejskim stwarza także możliwości udziału w wielu interesujących konferencjach, także tych organizowanych poza parlamentem. Sama miałam okazję uczestniczyć w konferencji przy stałym przedstawicielstwie Ambasady Republiki Francuskiej w Belgii. Warto podkreślić, że staż w Parlamencie Europejskim stwarza możliwość pracy w środowisku międzynarodowym, w którym można usłyszeć wszystkie języki Unii. To także sposobność poznania innych stażystów, wymiany poglądów, doświadczeń, czy zawarcia długotrwałych przyjaźni. Wiadomo, że nie samą pracą człowiek żyje, dlatego zachęcam wszystkich przyszłych stażystów do poznania uroków Belgii oraz sąsiednich krajów w czasie wolnym od pracy.

 

Miesiąc, jaki spędziłam w Brukseli był intensywny, ale z pewnością był to okres bardzo owocny, do którego będę zawsze wracać z jak najlepszymi wspomnieniami. Jeszcze raz na koniec chciałabym podziękować Pani Poseł za to, że daje szansę młodym ludziom zapoznać się z funkcjonowaniem Parlamentu oraz za to, że przybliża nam idee, jakie przyświecają Europie. Miesiąc, jaki spędziłam w biurze Pani Poseł okazał się dobrze spożytkowany, a to, czego się nauczyłam z pewnością będzie procentować w przyszłości".