Wydrukuj tę stronę
marzec 27, 2019

Akcja Laurka

Wśród licznych inicjatyw Elżbiety Łukacijewskiej Poseł do parlamentu Europejskiego na terenie Podkarpacia, na szczególną uwagę zasługują te, które podejmują jakże istotny temat zdrowia, a w szczególności profilaktyki zdrowotnej. Za wyjątkowo udany przykład wspomnianej działalności uznać można skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym Akcję Laurka. Mamo! Tato! Kochasz? Zbadaj się. Dotychczas Poseł Łukacijewska zorganizowała 4 edycje przedsięwzięcia, cieszącego się rosnącym zainteresowaniem ze strony podkarpackich przedszkoli. W bieżącym roku do programu przystąpiły już 84 przedszkola, zgłaszając do udziału łącznie 4834 przedszkolaków.

 

Placówki przedszkolne, które przystąpiły do inicjatywy, przeprowadziły wśród swych podopiecznych zajęcia, dotyczące zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej, a następnie dzieci przygotowywały dla swoich rodziców laurki, zachęcające ich do poddania się badaniom.

 

Inspiracją do zorganizowania Akcji laurka były dane, dotyczące nowotworów piersi, jajników, szyjki macicy, nowotworu płuc czy jelita grubego. Wynika z nich, że wiele z tych chorób zostaje wykrytych zbyt późno, kiedy jest już zbyt późno na zastosowania mało inwazyjnych metod leczenia. Przyczyną tego stanu rzeczy jest bardzo niska świadomość potrzeby wykonywania badań profilaktycznych w polskim społeczeństwie. Wiele osób w ogóle nie przeprowadza badań profilaktycznych, a ich znaczenie dla zdrowia jest niedoceniane.

 

Istotną różnicą pomiędzy Akcją Laurka i pozostałymi tego typu przedsięwzięciami jest fakt, iż nie jest ona skierowana do dorosłych, lecz do dzieci.

 

- W licznych społecznych kampaniach ogólnopolskich, dotyczących profilaktyki nowotworowej, przekaz skierowany jest bezpośrednio dorosłych. Uważam jednak, że prośba dziecka, aby zarówno jego Mama jak i Tato poddali się badaniom profilaktycznym może dobitniej uzmysłowić obojgu Rodzicom potrzebę tych badań. Nasza inicjatywa ma właśnie taki cel. – wyjaśnia Poseł Łukacijewska.

 

Akcja Laurka. Mamo! Tato! Kochasz? Zbadaj się! to działania wielopłaszczyznowe, ukierunkowane w równym stopniu na edukację dzieci, jak ich nauczycieli. Przy współpracy partnera - Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych, Poseł Elżbieta Łukacijewska zorganizowała konferencję pn. „Profilaktyka zdrowotna oczami dziecka”, podczas której, pod okiem fachowców – lekarzy i psychologów – nauczyciele przedszkolni przygotowywali się do przekazania wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w sposób przystępny dla kilkuletnich dzieci. Wiedza ta została później przez nich wykorzystana do przeprowadzenia zajęć w przedszkolach oraz wykonania przez przedszkolaki konkursowych laurek dla rodziców. Wśród nadesłanych do na konkurs prac, zostały wyłonione zwycięskie przedszkola, które wzięły udział w gali podsumowującej Akcję Laurka. Mamo! Tato! Kochasz? Zbadaj się! w Teatrze Maska. W ramach uroczystego finału, Pani Poseł zaprosiła do rzeszowskiego teatru na spektakl „Akademia Pana Kleksa” ponad 200 dzieci z nagrodzonych i wyróżnionych przedszkoli. Natomiast każde z blisko 5 tysięcy dzieci, biorących udział w akcji, otrzymało od Poseł Elżbiety Łukacijewskiej pamiątkowy upominek.