Wydrukuj tę stronę

Katarzyna Rybak

„Wrzesień 2017 roku był dla mnie jednocześnie niesamowitą przygodą i szansą na zdobycie cennego doświadczenia. Na staż w biurze Pani Poseł w Parlamencie Europejskim w Brukseli dostałam się poprzez wygranie konkursu „Kierunek Bruksela”. Moja praca konkursowa dotyczyła międzynarodowego napływu imigrantów do państw Unii Europejskiej oraz wpływu kryzysu migracyjnego na przyszłość Wspólnoty. Odbywając miesięczny staż w Parlamencie Europejskim, miałam możliwość pogłębienia wiedzy na ten temat „od wewnątrz”.

 

Przede wszystkim chciałabym serdecznie podziękować Pani Poseł za okazane zaufanie i danie mi szansy zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku. Od samego początku, zarówno Pani Poseł, jak i Jej asystenci zaoferowali mi pomocną dłoń. Dziękuję Paulinie Sowie za pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Jestem wdzięczna za wspaniałą atmosferę w biurze i cierpliwość, jaką okazali mi Agnieszka Przyborowicz oraz Artur Sapiński. Dziękuję również za współpracę Michałowi Loska, który odbywał staż w biurze Pani Poseł w tym samym czasie. To właśnie dzięki osobom, które poznałam w Brukseli, mój staż od pierwszego do ostatniego dnia był wyjątkowym przeżyciem.

 

Tak naprawdę, przyjeżdżając do Brukseli, nie byłam w pełni świadoma, jak wiele ważnych decyzji zapada tutaj każdego dnia. Udział w interesujących konferencjach oraz obserwowanie pracy komisji parlamentarnych, nie tylko poszerzyło moją wiedzę, ale także nauczyło mnie bardziej doceniać pracę europarlamentarzystów. Najwięcej swojej uwagi koncentrowałam na komisjach, w których aktywnie działa Pani Poseł - Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Jednak staż w Parlamencie Europejskim to nie tylko z góry ustalone obowiązki. Pani Poseł daje stażystom możliwość uczestniczenia w posiedzeniach innych komisji, niż te, w których sama działa. Zachęca też do udziału w konferencjach organizowanych poza Parlamentem Europejskim. Dzięki temu, mogłam wedle moich zainteresowań, przyjrzeć się pracom Komisji Prawnej, czy działalności Komisji PANA, zajmującej się kwestiami prania brudnych pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania. Każdy dzień stażu był pełny w nowe doświadczenia, które na pewno będą miały swoje pozytywne odbicie w przyszłości.

 

Miesięczny pobyt w Brukseli umożliwił mi także poznanie uroków tego miasta. Bruksela jest miastem pełnym kontrastów, ale daje się polubić już od pierwszego jej odwiedzenia. W wolnym czasie, miałam możliwość odwiedzenia innych belgijskich miast, takich jak Brugia, Gandawa i Antwerpia. Trudno się oprzeć ich niezaprzeczalnemu urokowi. Wrażenia były niesamowite, a wspomnienia z tych krótkich wyjazdów pozostaną na długo w mojej pamięci.

 

Staż w biurze Pani Poseł dał mi szansę na zdobycie cennych doświadczeń i poznanie wielu wyjątkowych osób. Będę miło wspominać ten czas. Chciałabym jeszcze raz podziękować Pani Poseł za danie mi tej możliwości. Jestem pełna podziwu dla Jej zaangażowania w wykonywaną pracę oraz otwierania młodym ludziom drogi do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku. Jestem dumna z tego, że swój staż odbyłam właśnie w biurze Pani Poseł Elżbiety Łukacijewskiej. Umiejętności, które tutaj zdobyłam, z pewnością kiedyś zaprocentują.