Wydrukuj tę stronę
listopad 23, 2011

Bruksela, Interpelacja Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie transgranicznych skutków Dyrektywy Siedliskowej

natura2000W dniu 11 listopada 2011 r. (opublikowano 23 listopada 2011 r.) Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego złożyła do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie transgranicznych skutków tzw. Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) z dnia 21 maja 1992 r., która jest jednym z fundamentów europejskiego systemu ochrony przyrody Natura 2000.


Pytanie skierowane przez Panią Poseł związane jest z problemem odstrzału niedźwiedzi i wilków, przez słowackie władze w tzw. "drodze wyjątków".

Poniżej można zapoznać się z zadanym przez Elżbietę Łukacijewską pytaniem:

"Zgodnie z tzw. Dyrektywą Siedliskową Unii Europejskiej, Polska i Słowacja powinny chronić – zwłaszcza na obszarach Natura 2000 – populacje niedźwiedzia czy wilka dla zachowania ich populacji. Oba gatunki drapieżników są objęte Konwencją Berneńską i podlegają ochronie zarówno w Polsce, jak i na Słowacji, jednak rząd słowacki wydaje pozwolenie na odstrzał tych zwierząt „w drodze wyjątków".

Sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ odstrzeliwane na Słowacji niedźwiedzie to także niedźwiedzie polskie, objęte u nas całkowitą ochroną, a zwierzęta nie znają granic między państwami.


Mamy zatem do czynienia z transgranicznymi skutkami przepisów Dyrektywy Siedliskowej.

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem do Komisji:

- Czy nie należy lepiej skoordynować wspólnych przepisów, w jakich przypadkach władze poszczególnych państw Unii Europejskiej mogą wydawać zgodę na odstrzał drapieżników?

- Czy prowadzone są bieżące badania i monitoring na temat przemieszczania się drapieżnych zwierząt pomiędzy poszczególnymi państwami?"

Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzieli Komisarz Unii Europejskiej ds. Środowiska - Janez Potočnik.