Wydrukuj tę stronę
listopad 08, 2011

Bruksela, Interpelacja Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

pl_by_ua_2007_2013W dniu 27 października 2011 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego złożyła kolejną interpelację do Komisji Europejskiej, która właśnie została opublikowana na stronie Parlamentu Europejskiego. Tym razem tematem zadanego pytania były kwestie związane z rozwojem regionalnym, polityką sąsiedztwa i Programem Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.


Program ten funkcjonujący w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) zakłada wspieranie transgranicznych projektów na obszarze państw Unii Europejskiej i 16 państw partnerskich (w tym tych z Partnerstwa Wschodniego jak Białoruś czy Ukraina) oraz tym samym zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Zainteresowanie Pani Poseł wzbudziło dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych w ramach tej inicjatywy, w tym szczególnie w dwóch programach, których uczestnikiem jest Polska (ww. we współpracy z Białorusią i Ukrainą oraz Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kalingradzki)).

Elżbieta Łukacijewska
pragnie także dowiedzieć się jakie działania podejmuje Komisja Europejska w celu popularyzacji tego instrumentu finansowania wśród potencjalnych beneficjentów.


Na Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 przeznaczonych zostało blisko 203 mln €. Realizowany on będzie do 31 grudnia 2013 r. (zakontraktowanie projektów) i skierowany jest m.in. do władz lokalnych i regionalnych; organizacji pozarządowych; organizacji edukacyjnych, kulturalnych, badawczych i naukowych oraz euroregionów. Przykładowym projektem sfinansowanym w jego ramach, w Województwie Podkarpackim, jest turystyczna trasa podziemna pod Rynkiem w Rzeszowie. Więcej informacji o programie można uzyskać TUTAJ.

Z treścią zadanego pytania można zapoznać się poniżej:

"W obecnej perspektywie finansowej 2007-2013 realizowana jest inicjatywa Komisji Europejskiej pod nazwą Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).


Jej zasadniczym celem jest wspieranie transgranicznych projektów na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej i 16 państw partnerskich, oraz tym samym zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego. Polska w ramach tej inicjatywy została wyznaczona do jednoczesnego uczestnictwa i zarządzania 2 programami. Jednym z nich jest Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

W związku, iż niedługo miną 3 lata od rzeczywistego zatwierdzenia programu przez Komisję, zwracam się z następującymi pytaniami:

- Jak Komisja ocenia dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych w ramach EISP?

- Jak na tym tle przedstawia się udział 2 programów, w tym szczególnie Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, których uczestnikiem jest Polska?

- Jakie działania Komisja podejmuje w celu popularyzacji inicjatywy w państwach partnerskich Unii Europejskiej, w tym szczególnie Partnerstwa Wschodniego?
"

Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzieli Komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia i polityki sąsiedztwa - Štefan Füle.