Wydrukuj tę stronę
październik 10, 2011

Bruksela, Elżbieta Łukacijewska wspiera priorytety zdrowotne polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

logo_prezydencjaW ciągu ostatnich kilku dni Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego złożyła kolejne dwie interpelacje do Komisji Europejskiej. Każde z postawionych pytań powiązane było z priorytetami sektorowymi polskiego Ministerstwa Zdrowia, które wyznaczone zostały na czas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.


Pierwsza z zadanych interpelacji dotyczyła propozycji zmian w ustawodawstwie państw członkowskich, jakie zamierza zgłosić Komisja Europejska w dziedzinie badań przesiewowych u dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. W związku z pionierskim w skali światowej polskim programem badań u dzieci z zaburzeniami słuchu, wzroku i mowy oraz skalą problemu (np. co trzecie dziecko ma problemy ze słuchem) tego zagadnienia nie mogło zabraknąć wśród priorytetowych działań polskiego przewodnictwa w obszarze zdrowia

Drugie z zadanych pytań poświęcone było narodowym planom walki z chorobą Alzheimera. Dotychczas pomimo zachęt Komisji Europejskiej (zgodnie z Traktatami główna odpowiedzialność za kwestie zdrowia publicznego spoczywa na państwach członkowskich, bez możliwości odgórnego ustalenia jednolitych ram przez Komisję Europejską) niewielka liczba krajów stworzyła i zaczęła realizować takie plany działania. Mają one ogromne znaczenie dla walki z chorobami mózgu i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi, które są najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród osób starszych.

Obydwa pytania można przeczytać w zakładce "Pytania  parlamentarne"  (dział "Parlament Europejski"). Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzieli John Dalli, Komisarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia i Polityki konsumenckiej.

Z całością priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze zdrowia można zapoznać się na stronie resortu TUTAJ.