Wydrukuj tę stronę
kwiecień 16, 2012

Bruksela, Interpelacja Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie liberalizacji reżimu wizowego względem państw Partnerstwa Wschodniego

eastern_partnershipW dniu 28 marca 2012 r. (opublikowano 16 kwietnia 2012 r.) Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie liberalizacji reżimu wizowego względem państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).


Zadane pytanie miało związek z wcześniejszą wypowiedzią Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i Komisarza UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości - Antonio Tajaniego, który wezwał do złagodzenia wymogów wizowych dla turystów zagranicznych, zaczynając od obywateli Rosji, Chin i Brazylii.

Wątpliwości Pani Poseł wzbudził fakt, iż obywatele państw Partnerstwa Wschodniego, pomimo znaczących wcześniejszych starań oraz faktu, iż program objęty jest Europejską Polityką Sąsiedztwa, takich ułatwień nie posiadają.

Z treścią pytania zadanego przez Elżbietę Łukacijewską można zapoznać się poniżej:

"W dniu 23 marca 2012 r. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Komisarz UE ds. Przemysłu i przedsiębiorczości – Antonio Tajani – wezwał do złagodzenia wymogów wizowych dla turystów zagranicznych, zaczynając od obywateli Rosji, Chin i Brazylii. Pomysł ten argumentował potrzebą stymulowania wzrostu, którego Unia Europejska potrzebuje podczas wychodzenia z kryzysu.

Niezaprzeczalnym faktem jest, iż turyści z tych państw niezwykle chętnie odwiedzają państwa członkowskie Unii Europejskiej, co z pewnością ma znaczący wpływ na silną pozycję sektora turystyczno-hotelarskiego, jednakże również nie możemy zapominać o państwach bezpośrednio sąsiadujących z Unią Europejską, w tym szczególnie tych w ramach Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina), które takich ułatwień nie posiadają.

Zwracam się więc do Komisji z pytaniami:

- Jak Komisja ocenia postęp w liberalizacji reżimu wizowego względem państw Partnerstwa Wschodniego?

- Czy Komisja zamierza wprowadzić podobne ułatwienia, jak te zaproponowane względem Rosji, Chin i Brazylii, również dla obywateli państw Partnerstwa Wschodniego?"

Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzieli zapewne sam Wiceprzewodniczący i Komisarz UE ds. Przemysłu i przedsiębiorczości - Antonio Tajani.