Wydrukuj tę stronę
lipiec 25, 2018

Bruksela, Elżbieta Łukacijewska członkiem zastępcą w Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) w Parlamencie Europejskim.

Z dniem 12 lipca 2018 r. poseł Łukacijewska została członkiem zastępcą w Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) w Parlamencie Europejskim, jednocześnie przestając być członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Komisja AFCO jest jedną z ważniejszych komisji w Parlamencie Europejskim, która posiada szeroki mandat do kształtowania procesu integracji europejskiej i kierunków rozwoju wspólnej Europy. Zakres działalności Komisji Spraw Konstytucyjnych, to w dużej mierze zagadnienia związane z traktatami europejskimi, oceną ich funkcjonowania, zmianami w Regulaminie PE, współpracą z parlamentami narodowymi i stosowaniem europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Odpowiada ona m.in za nadzór nad instytucjonalnym wymiarem integracji europejskiej. Obecnie największym wyzwaniem jakie stoi przed komisją AFCO, jak również przed całym PE jest kwestia Brexitu i w jego kontekście Elżbieta Łukacijewska w ramach prac w komisji planuje pracować nad zagadnieniami związanymi z przyszłością transportu, kwestią funkcjonowania polskich firm transportowych po Brexicie oraz sytuacją obywateli Polski, którzy mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii.