Wydrukuj tę stronę
marzec 14, 2018

Strasburg, Debata i głosowanie dot. dyrektywy ws. okresowych szkoleń kierowców niektórych pojazdów drogowych i praw jazdy

W dniach 12-13 marca 1018 r. podczas sesji plenarnej w Strasburgu odbywała się debata i głosowanie dot. dyrektywy ws. okresowych szkoleń kierowców niektórych pojazdów drogowych i praw jazdy. Elżbieta Łukacijewska jako sprawozdawca cień z ramienia Grupy EPL, podczas swoich prac bardzo duży nacisk kładła na zwrócenie uwagi na ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem na drodze sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo (m.in. zachowanie kierowców w przypadku jazdy w ekstremalnych warunków pogodowych) oraz zwiększenie świadomości kierujących pojazdami związanej z uczestnictwem w ruchu drogowym pieszych i rowerzystów oraz, co ważne, zagrożenie, jakie niesie ze sobą używanie smartfonów i innych urządzeń elektronicznych podczas jazdy.

 

Poseł Łukacijewska mówiła, że propozycja rewizji dyrektyw dotyczących szkoleń dla kierowców zawodowych oraz praw jazdy przygotowana przez Komisję Europejską była bardzo dobra: KE zwróciła przede wszystkim uwagę na to, aby lepiej dostosować treść szkoleń do potrzeb kierowców, poprawić wzajemne uznawanie kwalifikacji kierowców przez Państwa Członkowskie oraz zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. Nie mniej jednak w dużej mierze udało się te propozycje udoskonalić poprzez: przede wszystkim zwrócenie uwagi na postęp technologiczny i jego wykorzystanie podczas szkoleń (szkolenia przy użyciu nowoczesnych symulatorów, oraz na przygotowanie kierowcy w toku szkolenia zawodowego do nowych rozwiązań technologicznych jakimi są: inteligentne systemy transportowe, obsługa inteligentnych tachografów, coraz bardziej zaawansowane technologicznie pojazdy etc.), zwrócenie uwagi na to jak ważne jest aby kierowca potrafił radzić sobie z nieoczekiwanymi warunkami na drodze takimi jak ekstremalna pogoda; podkreślenie jak istotne jest aby kierowcy byli świadomi zagrożeń jakie niesie ze sobą używanie smartfonów oraz innych urządzeń elektronicznych podczas jazdy- wszystko po to aby bezpieczeństwo na drodze było w maksymalnym stopniu zachowane. Poruszono kwestię wagi praktycznego szkolenia, którego nie można w pełni zastąpić zajęciami prowadzonymi poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych ze względu na ich nie do końca wysoką efektywność. Położono większy nacisk na ochronę środowiska: kierowca podczas szkolenia powinien nauczyć się jak ekologicznie prowadzić pojazd: tzn. tak aby oszczędzać paliwo a tym samym w mniejszym stopniu przyczyniać się do produkcji spalin. Wywalczono zapis mówiący o tym by pojazdy, których zwiększona masa jest wynikiem wagi baterii bądź alternatywnego układu napędowego można było prowadzić mając prawo jazdy kategorii B za zgodą danego państwa członkowskiego. Podczas prac także zwracano uwagę na to, aby Małe i Średnie Przedsiębiorstwa a także kierowcy, którzy przewożą rzeczy na własny użytek, i dla których prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem (czyli nie przekracza 30% miesięcznego czasu pracy) nie byli zmuszani do odbywania okresowych szkoleń zawodowych, które często są bardzo kosztowne. Udało się wyłączyć z obowiązku odbywania takich szkoleń pracowników obsługi i mechaników, którzy w wypadku zepsucia się autobusu na trasie – holują go bez pasażerów do najbliższej bazy.

 

Reasumując przez złożenie odpowiednich poprawek zadbano o lepsze praktyczne i teoretyczne szkolenia zwiększające kwalifikacje kierowców, choćby poprzez wykorzystanie nowoczesnych symulatorów i najnowszych technologii. Dzięki skutecznym negocjacjom Pani Poseł podczas rozmów trójstronnych wprowadzono również wzajemną uznawalność kod95 oraz szereg wyłączeń zastosowanych w celu uniknięcia nakładania nadmiernych obowiązków administracyjnych dla sektora MŚP. Kwestiami priorytetowymi dla Poseł Łukacijewskiej była wysoka jakość szkoleń zwiększająca bezpieczeństwo, wzajemna uznawalność kwalifikacji kierowców, dbałość o ochronę środowiska oraz wyłączenia pozwalające zmniejszyć obowiązki administracyjne wobec sektora MŚP.

 

Ostatecznie głosowanie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy przebiegło w następujący sposób:
604 głosy "za"
80 głosów "przeciw"
7 głosów "wstrzymujących się"

 


Potwierdza to dobrze wykonaną pracę!