Wydrukuj tę stronę
marzec 02, 2018

Bruksela, Spotkanie pt. „Czy skutecznie promujemy nasze interesy? Polskie reprezentacje biznesu w Brukseli”

W dniu 1 marca 2018 r. (środa) w Parlamencie odbyła się spotkanie pt. „Czy skutecznie promujemy nasze interesy? Polskie reprezentacje biznesu w Brukseli”, którego głównym organizatorem była Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

Zorganizowane spotkanie było okazją do dyskusji na temat tego, czy i w jaki sposób Polska zabiega o swoje interesy w Unii Europejskiej, w szczególności działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych i dotyczyła szeroko rozumianego lobbingu w tej sprawie. Dyskusja była także okazją do zaprezentowania monografii pt. „Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej” pod redakcją U. Kurczewskiej i K. Jasieckiego (Uniwersytet Warszawsk, 2017).  Publikacja jest zbiorem prac autorów związanych z różnymi ośrodkami naukowymi i unijnymi koncentrują się w swoich analizach na takich zagadnieniach jak: polskie interesy w UE, wpływ prawa unijnego na polityki publiczne w Polsce, prawna regulacja lobbingu, a także reprezentacja interesów państw spoza UE.

 

Istotną częścią książki jest praktyczne spojrzenie pracowników instytucji unijnych na prezentowaną problematykę. Publikacja zawiera wiele cennych wskazówek dla decydentów mogących wzmocnić polski lobbing w strukturach UE.

 

Do współpracy przy organizacji wydarzenia zaproszeni zostali: Tadeusz Zwiefka oraz Kazimierz Ujazdowski, Posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy otworzyli wydarzenie witając zebranych na sali gości.

 

W drugiej części debaty dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, p.o. dyrektora Biura PolSCA PAN w Brukseli oraz dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM dyrektor stacji naukowej PAN w Paryżu zaprezentowali dorobek i przedstawili działalność kierowanych przez siebie jednostek.

 

Następnie, autorzy publikacji: dr hab. Urszula Karczewska, prof. SGH z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH oraz Instytutu Socjologii UW wraz z prof. dr hab. Krzysztofem Jasieckim z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Piotrem Gałązką, dyrektorem Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli przedstawili główne aspekty i tematykę zaprezentowaną w opublikowanej monografii, po czym rozpoczęła się dyskusja z licznie zgromadzonymi uczestnikami wydarzenia.

 

Na zakończenie uczestnicy dyskusji mieli okazję uzyskania egzemplarza książki, by w pełni móc zapoznać się z wnioskami dotyczącymi lobbingu na rzecz interesów Polski w Unii Europejskiej.